Online Shop Larus Shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa Larus Shop, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online Shop Larus Shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu Larus Shop. Online Shop Larus Shop (obrt Larus Pokloni) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shopa Larus Shop (obrt Larus Pokloni). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Larus Shop (obrt Larus Pokloni) na e-mail adresu: shop.larus@gmail.com.

Online Shop Larus Shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa Larus Shop. Online Shop Larus Shop prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shopa Larus Shop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop Larus Shop prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Larus Shop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa Larus Shop od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Larus Shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Online Shop Larus Shop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke.